Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

О старомъ стилѣ
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Православный календарь

Мѣсяцесловы

С. В. Булгакова
-
Прот. Алексія Мальцева

Житія святыхъ

Свт. Димитрія Ростовскаго
-
Д. И. Протопопова
-
Избранныя житія

Житія русскихъ святыхъ

Архим. Игнатія (Малышева)

Патерики

Аѳонскій
-
Кіево-Печерскій
-
Новгородскій
-
Троицкій

Новости сайтаСегодня - четвергъ, 18 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 14.

ТРІОДІОНЪ

Сергѣй Васильевичъ Булгаковъ.

Булгаковъ, Сергѣй Васильевичъ — духовный писатель, родился въ 1859 г., воспитанникъ Московской духовной академіи. Состоялъ преподавателемъ въ Харьковской духовной семинаріи; съ 1901 по 1911 годы былъ инспекторомъ классовъ Харьковскаго института благородныхъ дѣвицъ. Труды Булгакова: «Образцы святоотеческой и русской проповѣди» (опытъ гомилетической хрестоматіи; Харьковъ, 1887); «Практическое руководство къ совершенію богослуженія Православной Церкви» (Харьковъ, 1893), «Мѣсяцесловъ и Тріодионъ Православной Церкви» (5 вып., Харьковъ, 1898), «Настольная книга для священно-церковно-служителей» (1-е изд., Харьковъ, 1892; 2-е изд., Харьковъ, 1900; 3-е изд., Кіевъ, 1913).

Мѣсяцесловъ С. В. Булгакова

С. В. Булгаковъ.
Тріодіонъ.

Постная Тріодь.
Страстная седмица.

Великій вторникъ.

На утренѣ этого дня воспоминаются событія, описанныя у евангелиста Матѳея (22 гл. съ 15 ст. и 23 гл.). Но собственно содержаніе свое служба вторника заимствуетъ изъ притчей о десяти дѣвахъ, о талантахъ и изъ продолженія положеннаго и въ понедѣльникъ повѣствованія о второмъ пришествіи Христовомъ. Этими воспоминаніями св. Церковь особенно руководствуетъ вѣрующихъ къ духовному бодрствованію, такъ приличному въ виду страданій Господа за насъ, къ цѣлесообразному употребленію дарованныхъ намъ способностей и силъ, особенно на дѣла милосердія, которыя Господь принимаетъ, какъ личную заслугу Себѣ Самому, когда говоритъ о нихъ: понеже сотвористе единому сихъ братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористе (Матѳ. 25, 40). Въ своихъ пѣснопѣніяхъ этого дня св. Церковь съ особенной настойчивостію внушаетъ намъ тоже объ особенно благовременной обязательности для насъ духовнаго бодрствованія и религіозно-нравственнаго совершенствованія, взывая: «Жениха, братіе, возлюбимъ, свѣщи своя украсимъ, въ добродѣтелехъ сіяющи и вѣрѣ правой, да яко мудрыя Господни дѣвы готови внидемъ съ Нимъ на браки»; «пріидите, вѣрніи, дѣлаимъ усердно Владыцѣ, подаваетъ бо рабомъ богатство, и по равенству кійждо да многоусугубимъ благодати талантъ: овъ убо мудрость да приноситъ дѣлы благими, овъ же службу свѣтлости да совершаетъ; да пріобщается же словомъ вѣрный тайны ненаученному, и расточаетъ богатство убогимъ другій: сице бо заимованное многоусугубимъ, и яко строителіе вѣрніи благодати, Владычнія радости сподобимся».

Тропа́рь, гла́съ 8:

Се́ Жени́хъ гряде́тъ въ полу́нощи, и блаже́нъ ра́бъ, его́же обря́щетъ бдя́ща; недосто́инъ же па́ки, его́же обря́щетъ уныва́юща. Блюди́ у́бо, душе́ моя́, не сно́мъ отяготи́ся, да не сме́рти предана́ бу́деши, и Ца́рствія внѣ́ затвори́шися; но воспряни́ зову́щи: Свя́тъ, Свя́тъ, Свя́тъ еси́ Бо́же, Богоро́дицею поми́луй на́съ.

Конда́къ, гла́съ 2:

Ча́съ, душе́, конца́ помы́сливши, и посѣче́нія смоко́вницы убоя́вшися, да́нный тебѣ́ тала́нтъ трудолю́бно дѣ́лай, окая́нная, бо́дрствующи и зову́щи: да не пребу́демъ внѣ́ черто́га Христо́ва.

Ексапостила́рій:

Черто́гъ Тво́й ви́жду, Спа́се мо́й, украше́нный, и оде́жды не и́мамъ, да вни́ду въ о́нь: просвѣти́ одѣя́ніе души́ моея́, Свѣтода́вче, и спаси́ мя.

Источникъ: С. В. Булгаковъ. Настольная книга для священно-церковно-служителей. (Сборникъ свѣдѣній, касающихся преимущественно практической дѣятельности отечественнаго духовенства). — Изданіе третье, исправленное и дополненное. — Кіевъ: Типографія Кіево-Печерской Лавры, 1913. — С. 593.

/ Къ оглавленію /


Цитата «Торжество Православія»


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0