Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

О старомъ стилѣ
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Православный календарь

Мѣсяцесловы

С. В. Булгакова
-
Прот. Алексія Мальцева

Житія святыхъ

Свт. Димитрія Ростовскаго
-
Д. И. Протопопова
-
Избранныя житія

Житія русскихъ святыхъ

Архим. Игнатія (Малышева)

Патерики

Аѳонскій
-
Кіево-Печерскій
-
Новгородскій
-
Троицкій

Новости сайтаСегодня - вторникъ, 23 октября 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 5.

Церковный календарь


Вторникъ, 23 Октября 2018 года (10 Октября 2018 по ст.ст.)
Седмица 22-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 4-й
Зографской иконы Пресвятой Богородицы «Акаѳистныя-Предвозвѣстительницы» (ок.1284) (сказаніе; служба). Свв. 26-ти преподобномучениковъ Зографскихъ (†ок.1284) (сказаніе; повѣсть; знаменіе; служба). Соборъ преподобныхъ Оптинскихъ старцевъ (актъ о канон.; служба; акаѳистъ и молитва). Мучч. Евлампія и Евлампі́и, Никомидійскихъ (†ок.303-311) (житіе; служба; проповѣдь). Муч. Ѳеотекна воина, Антіохійскаго (†305-311) (житіе). Преп. Вассіана Чудотво́рца, Константинопольскаго (†V) (житіе). Преп. Ѳеофила Исповѣдника, Тиверіопольскаго (†717-741) (житіе). Блаж. Андрея Тотемскаго, Христа ради юродиваго (†1673) (житіе). Соборъ 7-ми угодниковъ Волынскихъ въ память возвращенія Почаевской Лавры православнымъ въ 1831 г.: преп. Іова Почаевскаго, свят. Стефана и Амфилохія (житіе), епп. Владиміро-Волынскихъ, препмуч. Макарія, архим. Овручскаго, благов. Ѳеодора, кн. Острожскаго, Ярополка, кн. Владиміро-Волынскаго и Іуліаніи, княж. Ольшанскія. Свят. Иннокентія, еп. Пензенскаго (†1819) (творенія). Преп. Амвросія Оптинскаго (†1891). Новосвящмуч. Ѳеодора (Поздѣевскаго), архіеп. Волоколамскаго (†1937) (творенія).

О Церковномъ календарѣ

Мы предлагаемъ Вашему вниманію одинъ изъ проектовъ «Русскаго Портала» — интерактивный Православный Церковный календарь, который умѣетъ опредѣлять даты какъ по Юліанскому («старому»), такъ и по Григоріанскому (т. н. «новому») календарю, сообщаетъ о событіяхъ переходящихъ (минейныхъ) и непереходящихъ (связанныхъ съ Пасхой) цикловъ, показываетъ гласъ недѣли, №№ недѣль по Пасхѣ и Пятидесятницѣ въ періодъ съ 1 января 25 г. по 31 декабря 2199 г. (н. ст.).

Базы Церковнаго Календаря составлены на основаніи Троицкаго Православнаго Русскаго календаря (Свято-Троицкій монастырь, Jordanville, 2000 г.), который былъ дополненъ памятями святыхъ изъ «Полнаго Мѣсяцеслова Востока» Архіеп. Сергія (Спасскаго) (Владиміръ, 1901 г.), «Мѣсяцеслова Православной Каѳолической Восточной Церкви» Прот. Алексія Мальцева (Берлинъ, 1900-1901 гг.), «Пространнаго мѣсяцеслова русскихъ святыхъ и краткихъ свѣдѣній о чудотворныхъ иконахъ Божіей Матери» Н. Тальберга (Jordanville, 1951) и другихъ авторитетныхъ источниковъ.

Проектъ еще не завершенъ. Если вы замѣтили ошибки или неточности въ работѣ или текстахъ Церковнаго Календаря и (или) если вы желаете оказать посильную помощь въ развитіи проекта (подготовка текстовъ житій святыхъ, наборъ тропарей и кондаковъ), свяжитесь съ нами. Намъ нужна Ваша помощь!

RSS-каналъ сайта — http://www.russportal.ru/news/rss.php?h=4.         Разсылка новостей — http://www.russportal.ru/subscribe
Ссылки для установки — Церковный календарь и (или) Икона дня на Вашемъ сайтѣЦитата «Торжество Православія».
Экспортъ новостей въ «Живомъ журналѣ»http://russportal.livejournal.com

Общія указанія на 2018 годъ.

Отъ сотворенія міра — 7526 годъ (съ 1 сентября — 7527 годъ). Отъ Рождества по плоти Бога Слова — 2018 годъ. Отъ крещенія Русскаго народа — 1030 годъ.

Зрячая Пасхалія на 2018 годъ.

Инди́ктъ — 4; Кру́гъ со́лнцу — 22; Вруцѣлѣ́то — 6; Кру́гъ лунѣ́ — 2; Основа́ніе — 25; Епа́кта — 26; Клю́чь грани́цъ — «Д».

(Объясненіе Церковнаго счисленія)

Священная Пасхалія на 5 лѣтъ.

ГодъНачало ТріодиМясопустъПасхаПятидесятница
201815 (28) января29 января (11 февраля)26 марта (8 апрѣля)14 (27) мая
20194 (17) февраля18 февраля (3 марта)15 (28) апрѣля3 (16) іюня
202027 января (9 февраля)10 (23) февраля6 (19) апрѣля25 мая (7 іюня)
20218 (21) февраля22 февраля (7 марта)19 апрѣля (2 мая)7 (20) іюня
202231 января (13 февраля)14 (27) февраля11 (24) апрѣля30 мая (12 іюня)

Праздники двунадесятые:
6 (19) янв. — Крещеніе Господне;4 (17) мая — Вознесеніе Господне;8 (21) сент. — Рождество Пресв. Богородицы;
2 (15) фев. — Срѣтеніе Господне;14 (27) мая — День Святой Троицы;14 (27) сен. — Воздвиженіе Креста Господня;
25 мар. (7 апр.) — Благовѣщеніе Пресв. Богор.;6 (19) авг. — Преображеніе Господне;21 ноя. (4 дек.) — Введеніе во храмъ Пресв. Богор.;
19 мар. (1 апр.) — Входъ Господень въ Іерус.;15 (28) авг. — Успеніе Пресв. Богородицы;25 дек. (7 янв.) — Рождество Христово.

Великіе праздники:
1 (14) янв. — Обрѣзаніе Господне. Св. Василія Вел.;29 іюн. (12 іюл.) — свв. апп. Петра и Павла;1 (14) окт. — Покровъ Пресвятой Богородицы.
24 іюн. (7 іюл.) — Рождество св. Іоанна Предтечи;29 авг. (11 сент.) — Усѣкн. главы Іоанна Предт.;

Посты:
Навечеріе Богоявленія — 5 (18) янв.Успенскій постъ — 1 (14) авг. – 14 (27) авг.Рождеств. постъ — 15 (28) ноя. – 24 дек. (6 янв.)
Великій постъ — 6 (19) февр. – 25 мар. (7 апр.)Усѣкн. главы Іоанна Крестителя — 29 авг. (11 сент.).Каждая среда и пятница, кромѣ спл. седмицъ.
Петровъ постъ — 22 мая (4 іюня) – 28 іюня (11 іюля).Воздвиженіе Креста Господня — 14 (27) сент.

Сплошныя седмицы:
Рождеств. святки — 25 дек. (7 янв.) – 4 (17) янв.Седмица сырная — 30 янв. (12 февр.) – 5 (18) февр.Троицкая седмица — 14 (27) мая – 20 мая (2 іюня).
Седм. мытаря и фарисея — 15 (28) янв. – 21 янв. (3 февр.)Седмица Пасхальная — 26 мар. (8 апр.) – 1 (14) апр.

Дни, въ которые не вѣнчаются браки:
Во всѣ посты. По вторникамъ, четвергамъ и субботамъ (т. е. наканунѣ среды, пятницы и воскресенія въ теченіе всего года). Наканунѣ двунадесятыхъ, храмовыхъ и великобдѣнныхъ праздниковъ. Наканунѣ уставныхъ дней всеобщаго поминовенія усопшихъ. Въ дни Рождественскихъ святокъ съ 25 дек. (7 янв.) по 6 (18) янв. Въ теченіе Сырной седмицы. Въ теченіе Свѣтлой (Пасхальной) седмицы.

Уставные дни всеобщаго поминовенія усопшихъ:
Суббота мясопустная — 28 янв. (10) февр.«Радоница» — 4 (17) апр.Усѣкн. главы св. Іоанна Предт. — 29 авг. (11 сент.).
Субботы 2, 3 и 4 Вел. поста — 18 фе. (3 мар.), 25 фе. (10 мар.) и 4 (17) мар.Суббота Троицкая — 13 (26) мая.Суббота Димитріевская — 21 окт. (3 ноя.)

«День за днемъ». Дневникъ православнаго священника

10 / 23 ОКТЯБРЯ.

День за днем. Дневник православного священникаПетръ, отозвавъ Его, началъ прекословить Ему (Марк. 8, 32).

Замѣчательно, что не за долго, до того, когда даже ближайшiе ученики, не разумѣя смысла словъ Христа, старались отклонить Его отъ страданiя, на которое Онъ пришелъ, два ветхозавѣтныхъ мужа, Моисей законодатель, и Илiя, возстановившiй служенiе истинному Богу, бесѣдовали съ Нимъ на горѣ Преображенiя, именно объ исходѣ Его. Имъ, просвѣщеннымъ небеснымъ свѣтомъ, ясно было все значенiе этого, ни съ чѣмъ несравненнаго, все затмѣвающаго исхода, совершившаго то дѣло спасенiя, ничѣмъ инымъ не совершенное: ни Синайскими громами, ни закономъ, ни вдохновенными пророческими голосами. Уразумѣлъ Пророкъ Илiя ничтожество того, что и онъ старался исполнить, предъ тѣмъ подвигомъ, которому надлежало совершиться въ Iерусалимѣ. На сколько уступали и вѣтеръ, и буря, и землетрясенiе, передъ вѣянiемъ тихаго вѣтра благодати, которую принесъ Господь на землю. Царство внутреннее, но не сокрушимое, воздвигнутое безъ внѣшней силы и блеска, но на вѣки упроченное въ сердцахъ смертiю и жизнью Сына Божiя. Илiя скрывался въ пещерѣ; буря пронеслась передъ нимъ, раздирая горы и сокрушая скалы, и послышался голосъ: выйди и встань на горѣ передъ лицемъ Господнимъ (3 Цар. 19, 12). Послѣ вѣянiя тихаго вѣтра, вышелъ Илiя изъ пещеры; тихiй голосъ Божiй вызвалъ его оттуда, и указалъ ему служенiе: пойди въ Дамаскъ... и утѣшилъ его тѣмъ, что есть еще въ Израилѣ 7,000 мужей, не преклонившихъ колѣней передъ Вааломъ; выйди и встань передъ лицемъ Господнимъ. Выйди изъ своей пещеры, изъ своего унынiя и страха; выйди изъ своихъ мыслей и чувствъ, и вдохни въ себя горнiй Божiй воздухъ. Господь скажетъ и тебѣ: пойди... и не въ твоей пещерѣ, а въ рукѣ Своей, за тебя израненной, Онъ укроетъ тебя отъ страшной власти тьмы, отъ разочарованiя и всякаго зла. И если ты, какъ Илiя, покорно примешь Божiе воспитанiе, Божiе время и Божiи пути, созрѣвая въ уединенiи и въ смиренiи, вѣрно повинуясь всѣмъ условiямъ этого воспитанiя, то знай, что благой и вѣчный плодъ дарованъ будетъ твоему служенiю; плодъ сокрытый быть можетъ до времени, но несомнѣнный, выращенный тѣмъ благодатнымъ тихимъ вѣянiемъ Божiяго Духа, Который проникнувъ и ожививъ твою душу, поведетъ ее отъ силы, въ силу, въ Божiю славу.

Анонсы обновленій

ЕП. ГРИГОРІЙ (ГРАББЕ). ДОКЛАДЪ О РАБОТѢ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАГО КОМИТЕТА (1992)

Епископ Вашингтонский Григорий (Граббе) «Вопросъ о содѣйствіи переселенію русскихъ бѣженцевъ изъ Германіи возникъ еще въ 1946 году, когда Высокопреосвященнѣйшій Предсѣдатель Синода находился еще въ Швейцаріи. Съ его благословенія были написаны обращенія къ ряду Правительствъ, отвѣты коихъ были, однако, мало утѣшительными. Они сообщали только общія правила полученія визъ, воспользоваться коими бѣженцамъ было чрезвычайно трудно. Однако, сравнительно скоро послѣ того, было получено обнадеживающее сообщеніе изъ Бразиліи и Аргентины. Въ Бразиліи одинъ изъ близкихъ къ нашему приходу въ Санъ-Пауло человѣкъ, г. Покровскій, получилъ въ апрѣлѣ 1943 г. принципіальное согласіе властей на въѣздъ русскихъ бѣженцевъ въ штатъ Санъ-Пауло. Въ Аргентинѣ протопресвитеръ К. Изразцовъ обѣщалъ выхлопатывать визы по присылаемымъ къ нему спискамъ. Однако, порядокъ пользованія той и другой возможностью былъ совершенно неясенъ, тѣмъ болѣе, что со стороны УНРРА не было ничего организовано для перевозки переселенцевъ. Нѣкоторую надежду въ этомъ смыслѣ подавала Междуправительственная Комиссія о бѣженцахъ въ 1947 г., позднѣе упраздненная послѣ основанія ИРО. Одновременно съ перепиской съ Аргентиной и Бразиліей дѣлались попытки найти возможность направить бѣженцевъ въ Марокко. Еще Международная Комиссія проявила большой интересъ къ Бразильской возможности и просила у насъ копію переписки. Однако, есть основанія полагать, что, войдя въ это дѣло, нѣкоторые...» (Jordanville, 1992.) далѣе...


ЕП. ГРИГОРІЙ (ГРАББЕ). О ВОЗНИК. ВЪ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРК. ПРАКТИКѢ ВОПРОСАХЪ (1992)

Епископ Вашингтонский Григорий (Граббе) «Въ періодъ развитія ересей и расколовъ передъ церковной властью всегда съ большей или меньшей остротой становится вопросъ о томъ, какія мѣры болѣе всего цѣлесообразно принимать въ борьбѣ съ ними и въ защиту паствы отъ ихъ соблазновъ. Въ однихъ случаяхъ можетъ быть признана нужной строгость, а въ другихъ снисхожденіе и послабленіе. Церковь имѣетъ дѣло съ человѣческими душами, она насъ воспитываетъ, а въ дѣлѣ воспитанія, кромѣ общихъ принциповъ, всегда бываетъ необходимость въ индивидуальномъ подходѣ къ разнымъ людямъ и положеніямъ. Въ 3 прав. VI Всел. Собора по вопросу о бракахъ духовенства, мы находимъ указаніе на разный подходъ къ тому же вопросу. По сему предмету, читаемъ тамъ: «принадлежащіе къ святѣйшей Римской церкви предлагали наблюдати строгое правило, а подвластные престолу сего Богохранимаго и царствующаго града, правило человѣколюбія и снисхожденія; то мы, отечески и вмѣстѣ богоугодно совокупивъ и то, и другое во едино, да не оставимъ ни кротости слабою, ни строгости жестокою, особенно при такихъ обстоятельствахъ, когда грѣхопаденіе, по невѣдѣнію простирается на немалое число людей, согласно опредѣляемъ» и т. д. Указанные въ этомъ правилѣ два подхода къ вопросу называются обычно: строгость — акривіей, а послабленіе — икономіей. Однако, слово икономія совсѣмъ не означаетъ непремѣнное снисхожденіе. Въ I правилѣ Св. Василія оно переведено въ Книгѣ Правилъ какъ «нѣкое благоусмотрѣніе», т. е. мѣра...» (Jordanville, 1992.) далѣе...


ЕП. ГРИГОРІЙ (ГРАББЕ). ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО ВЪ БУДУЩЕЙ РОССІИ (1992)

Царские регалии «Въ Синодальный періодъ своей исторіи Церковь находилась подъ опекой Императоровъ къ ней принадлежавшихъ и дѣйствительно желавшихъ Ея преуспѣянія. Если нѣкоторыя мѣропріятія и шли Ей во вредъ, то въ общемъ намѣренія Императоровъ, особенно во второй половинѣ Синодальнаго періода, были несомнѣнно добрыми. Государство, чувствуя свою связь съ Церковью, во многомъ оказывало Ей большую помощь, охраняя Ее отъ безпорядковъ и расколовъ, поддерживая Ее матеріально. Къ тому же, если послѣ революціи и возстановлено Патріаршество, то радостность для Церкви этого событія омрачается тѣмъ, что подъ вліяніемъ духа времени демократическіе принципы получили отраженіе во многихъ постановленіяхъ Собора. Съ наступленіемъ гоненій церковныя учрежденія демократическаго характера сами собою исчезли и уступили мѣсто чисто іерархическому правленію. Если Патріархъ Тихонъ и его Замѣстители принимаютъ рѣшенія по совѣщаніи только съ Епископами, то, несомнѣнно легко будетъ ввести въ Россіи вполнѣ каноническій строй съ чисто епископскимъ правленіемъ. Надо думать, что Церковь наша будетъ управляться Синодомъ изъ старѣйшихъ іерарховъ и созываемымъ періодически или по мѣрѣ надобности епископскимъ Соборомъ, можетъ быть съ совѣщательнымъ участіемъ мірянъ. Такой строй скорѣе всего можетъ предотвратить опасность раздѣленій и Государство, въ лицѣ Императора — Охранителя Церкви и благочинія въ ней...» (Jordanville, 1992.) далѣе...


ЕП. ГРИГОРІЙ (ГРАББЕ). НѢТЪ НИЧЕГО ДОРОЖЕ ИСТИНЫ (1992)

Епископ Вашингтонский Григорий (Граббе) «Казалось бы, что съ отдѣленіемъ отъ Русской Церкви и объявленіемъ своей автокефаліи, Православной Церкви въ Америкѣ нечего особенно заботиться о проблемахъ въ Русской Церкви или ея заграничной части. Надо думать, что современность и у нея создаетъ немало своихъ духовныхъ и правовыхъ проблемъ чисто мѣстнаго характера. Такъ это представляется съ объективной точки зрѣнія. Но на самомъ дѣлѣ оказывается, что Американская Церковь очень даже занята положеніемъ Русской Зарубежной Церкви и старается возстановить противъ нея свое духовенство и мірянъ. Мы видимъ это изъ копіи циркуляра за подписью Начальника Канцеляріи Митрополіи отъ 1 іюля с. г., протоіерея Роберта Кондратика, опубликованной 8 сентября с. г. въ газетѣ «Русская Жизнь». При вышеуказанномъ циркулярѣ о. Кондратикъ разослалъ и свою статью подъ заглавіемъ: «Зачѣмъ углублять раздѣленіе?» Подзаголовокъ объясняетъ, что это есть «Заявленіе Православной Церкви въ Америкѣ по поводу посланія такъ называемой Русской Православной Церкви Заграницей». Передъ этимъ кто-то мнѣ прислалъ этотъ циркуляръ духовенству Православной Церкви въ Америкѣ съ приложеніемъ его подлиннаго сообщенія. Я написалъ было разборъ этого заявленія до его опубликованія, въ которое внесены были нѣкоторыя поправки: напримѣръ, названіе Зарубежной Церкви написано безъ кавычекъ въ подлинникѣ, поэтому я не мѣняю написаннаго въ этомъ подлинникѣ. Авторовъ этого заявленія безпокоитъ...» (Jordanville, 1992.) далѣе...


ІЕРОМ. СЕРАФИМЪ (РОУЗЪ). ПРАВОСЛАВНОЕ МІРОВОЗЗРѢНІЕ (1990)

Иеромонах Серафим (Роуз) «Передъ началомъ моего доклада — два слова о томъ, почему важно имѣть православное міровоззрѣніе и почему въ наше время пріобрѣсти его труднѣе, чѣмъ въ прошедшія времена. Въ прошедшіе вѣка — напримѣръ, въ Россіи XIX в. — православное міровоззрѣніе было частью православной жизни и поддерживалось окружающей дѣйствительностью. Даже не было нужды и говорить о немъ, какъ о чемъ-то отдѣльномъ — всѣ жили по-православному въ согласіи съ окружающимъ православнымъ обществомъ. Во многихъ странахъ само правительство исповѣдовало православіе; оно было центромъ общественной дѣятельности, и самъ царь или правитель исторически былъ первымъ православнымъ міряниномъ, обязанностью котораго было подавать своимъ подданнымъ примѣръ христіанской жизни. Въ каждомъ городѣ были православныя церкви, и во многихъ изъ нихъ службы совершались ежедневно утромъ и вечеромъ. Монастыри были во всѣхъ большихъ городахъ, во многихъ меньшихъ городахъ, за ихъ предѣлами, въ деревнѣ, въ удаленныхъ и пустынныхъ мѣстахъ. Въ Россіи было болѣе тысячи оффиціально зарегистрированныхъ монастырей, не считая другихъ общинъ. Монашество было общепризнанной частью жизни. Дѣйствительно, въ большинствѣ семей кто-нибудь — сестра или братъ, дядя, дѣдушка, родственникъ — были монахомъ или монахиней, не говоря уже о другихъ примѣрахъ православной жизни — странникахъ и Христа ради юродивыхъ. Весь образъ жизни былъ пронизанъ православіемъ...» («Русскій Паломникъ». Chico, 1990.) далѣе...


ІЕРОМ. СЕРАФИМЪ (РОУЗЪ). ДУХЪ ПОСЛѢДНИХЪ ВРЕМЕНЪ (1991)

Иеромонах Серафим (Роуз) «Въ нашъ вѣкъ отступничества, который предшествуетъ появленію Антихриста, сатана освобожденъ на малое время (Апок. 20, 7), чтобы творить ложныя чудеса, которыя онъ не могъ творить въ теченіе той «тысячи лѣтъ» благодати въ Церкви Христовой (Апок. 20, 3), чтобы собирать сатанинскій урожай душъ, которыя не приняли любви истины (2 Ѳес. 2, 10). Мы имѣемъ право утверждать, что время Антихриста и въ самомъ дѣлѣ близко, хотя бы уже потому, что сатанинская жатва совершается нынѣ не только среди языческихъ народовъ, не слыхавшихъ о Христѣ, но даже среди «христіанъ», которые утратили спасительную силу христіанства. Это воистину проявленіе природы Антихриста: діавольское царство выдавать за Царство Христа. И «новое религіозное сознаніе», и входящія въ него сегодняшнее «харизматическое» движеніе и «христіанская медитація» — все это предшественники религіи будущаго, религіи послѣдняго человѣчества, религіи Антихриста, и главная ихъ «духовная» функція — сдѣлать для христіанъ пріемлемымъ демоническое посвященіе, прежде существовавшее въ рамкахъ лишь языческаго міра. И пусть всѣ эти «религіозные эксперименты» пока еще имѣютъ прикидочный, неустоявшійся характеръ, пусть въ нихъ элементъ психическаго самоодурманиванія играетъ по крайней мѣрѣ не меньшую роль, чѣмъ откровенно демоническій обрядъ посвященія, не сомнѣвайтесь: тотъ, кто успѣшно «медитируетъ» или полагаетъ, что получилъ «крещеніе Святымъ Духомъ», на самомъ дѣлѣ принялъ посвященіе въ царство сатаны...» (М., 1991.) далѣе...


ГЕН. П. Н. КРАСНОВЪ. "ЗА ЧЕРТОПОЛОХОМЪ". ЧАСТЬ 2-Я. ГЛАВА 7-Я (1922)

Атаман Всевеликого Войска Донского Генерал Петр Николаевич Краснов «Берендѣевъ, высокій плотный старикъ, съ косматой гривой волосъ, ниспадавшей на воротникъ, съ большой, небрежно расчесанной, неровной бородою съ крупнымъ Русскимъ носомъ, острыми сѣрыми глазами, глядѣвшими изъ подъ кустами растущихъ бровей, въ черномъ длинномъ глухомъ чекменѣ, и въ высокихъ мягкихъ кавказскихъ чувякахъ, разговаривалъ съ молодымъ помощникомъ, въ русой бородкѣ, съ живыми смѣющимися глазами, державшимъ передъ нимъ большую колбу съ мутною жидкостью. — "Ей Богу ничего, Дмитрій Ивановичъ", — всю ночь протомился", — говорилъ лаборантъ. — "А вы не божитесь, Степанъ Ѳедоровичъ", — сказалъ старикъ и поздоровался съ Клейстомъ. — "Богу то молились?" — "Молился Дмитрій Ивановичъ", — сказалъ лаборантъ. — Святого Пантелеймона цѣлителя призывали?" — "Призывалъ". — "Ну что нибудь да не такъ", — ворчливо сказалъ Берендѣевъ. — "Должно выйти". — Онъ обратился къ Клейсту. — "Вотъ видите, занятъ я отысканіемъ новаго элемента. Мы дополнили таблицу Менделѣева. Послѣ радія и гелія, уже открыты лидій, полоній, вѣрій, голій, сѣверій и гладій. Все очень важные. Я считаю, что эта мутная жидкость должна распасться на два элемента: гладій и еще какой то, котораго я ищу второй годъ и свойства котораго будутъ драгоцѣнны для насъ, потому что онъ будетъ давать намъ воду тамъ, гдѣ мы захотимъ и гдѣ только есть кислородъ и водородъ. Для насъ это очень важно. Вы, конечно, знаете, что послѣ занятія нами Кульджи въ 19** году...» (Берлинъ, 1922.) далѣе...


ГЕН. П. Н. КРАСНОВЪ. "ЗА ЧЕРТОПОЛОХОМЪ". ЧАСТЬ 2-Я. ГЛАВА 6-Я (1922)

Атаман Всевеликого Войска Донского Генерал Петр Николаевич Краснов «Клейстъ взялъ трамвай № 4, тутъ же у самой гостинницы. За эти два мѣсяца онъ отлично изучилъ Санктъ-Петербургъ. Послѣ громаднаго Берлина, насчитывавшаго къ 19** году семь мильоновъ жителей, грязнаго, кишащаго людьми и порокомъ, небольшой строгій очень чисто содержанный Петербургъ съ его прямыми улицами, показался ему простымъ и маленькимъ. Въ немъ въ 19** году насчитывалось меньше мильона жителей. Многіе дома, разрушенные и сожженые во время бунта, за не розыскомъ владѣльцевъ, исчезнувшихъ за границей не возобновлялись, мѣста были расчищены и обращены въ превосходные сады и цвѣтники. Все Марсово поле было обращено въ паркъ, который сливался съ Лѣтнимъ и Михайловскимъ садами, захватывалъ скверы на Липовой Аллеѣ такъ, что Инженерный замокъ былъ окруженъ паркомъ, перебрасывался черезъ Фонтанку, обтекалъ зданіе Соляного городка и отдѣльными аллеями сливался съ садами, возникшими на мѣстѣ дома предварительнаго заключенія, зданія судебныхъ установленій и доходилъ до Таврическаго сада. Это былъ паркъ, показавшійся Клейсту нѣсколько меньшимъ, нежели Берлинскій Тиръ-Гартенъ, но прекрасно содержанный, тихій, тѣнистый, полный красивыхъ прудовъ, рѣчекъ, павильоновъ и памятниковъ. Обширныя дѣтскія площадки, гимнастики, спортивные городки привлекали сюда все дѣтское населеніе города. Троицкимъ мостомъ этотъ громадный садъ, носившій названіе «Лѣтняго» сливался съ Александровскимъ паркомъ...» (Берлинъ, 1922.) далѣе...


СВТ. ІОАННЪ ЗЛАТОУСТЪ. БЕСѢДЫ НА ПСАЛМЫ. НА ПСАЛОМЪ 108-Й (1899)

Святитель Иоанн Златоуст «Боже, хвалы моея не премолчи: яко уста грѣшнича и уста льстиваго на мя отверзошася, глаголаша на мя языкомъ льстивымъ, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туне. Вмѣсто еже любити мя, оболгаху мя, азъ же моляхся: и положиша на мя злая за благая, и ненависть за возлюбленіе мое. Постави на него грѣшника, и діаволъ да станетъ одесную его: внегда судитися ему, да изыдетъ осужденъ, и молитва его да будетъ въ грѣхъ. Да будутъ дніе его мали, и епископство его да пріиметъ инъ: да будутъ сынове его сири, и жена его вдова: движущеся да преселятся сынове его и воспросятъ, да изгнани будутъ изъ домовъ своихъ. Да взыщетъ заимодавецъ вся, елика суть его: и да восхитятъ чуждіи труды его (ст. 1-11). — Здѣсь намъ нужна великая внимательность, потому что сказанныя слова, при одномъ ихъ произношеніи и съ перваго взгляда, смущаютъ многихъ изъ невнимательныхъ. Весь этотъ псаломъ наполненъ проклятіями; вся рѣчь проникнута ими и обнаруживаетъ въ говорящемъ сильный и пламенный гнѣвъ, который не останавливается на самомъ нечестивцѣ, но простираетъ наказаніе и на дѣтей, и на отца, и на мать его, и не довольствуется однимъ несчастіемъ, но прилагаетъ бѣдствія къ бѣдствіямъ. Въ самомъ дѣлѣ, посмотри, чего проситъ онъ. Постави на него грѣшника, и діаволъ да станетъ одесную его, т. е. пусть будутъ обвинителями его люди порочные и коварные, и пусть онъ не преодолѣетъ ихъ. Это и значитъ: внегда судитися ему, да изыдетъ осужденъ...» (СПб., 1899.) далѣе...


СВТ. ІОАННЪ ЗЛАТОУСТЪ. БЕСѢДЫ НА ПСАЛМЫ. НА ПСАЛОМЪ 49-Й (1899)

Святитель Иоанн Златоуст «Богъ боговъ Господь глагола, и призва землю отъ востокъ солнца до западъ (ст. 1). — И въ другомъ мѣстѣ тотъ же пророкъ говоритъ: Богъ ста въ сонмѣ боговъ; и еще: азъ рѣхъ, бози есте (Пс. LXXXI, 1, 6). Также Павелъ: аще бо и суть глаголеміи бози и господіе мнози (1 Кор. VIII, 5), и Моисей: боговъ да не злословиши (Исх. XXII, 28), и въ другомъ мѣстѣ: видѣвше сынове Божіи дщери человѣчи (Быт. VI, 2), и еще онъ же: проклинающій бога грѣхъ пріиметъ: нарицаяй же имя Господне каменіемъ побитъ будетъ (Лев. XXIV, 16). Также: бози, иже небесе и земли не сотвориша, да погибнутъ подъ небесемъ (Іер. X, 11). На кого же такимъ именемъ указываетъ Писаніе въ этихъ свидѣтельствахъ и о какихъ здѣсь говоритъ богахъ? О властителяхъ. Поэтому оно и присовокупляетъ: боговъ да не злословиши, и князю людей твоихъ да не речеши зла (Исх. XXII, 28). Такъ же называетъ оно и тѣхъ, которые произошли отъ какого-нибудь благочестиваго предка. Такъ Еносъ, отличавшійся великою добродѣтелію, былъ названъ именемъ Божіимъ; и когда потомки его и потомки брата его стали смѣшиваться между собою, то Писаніе назвало сынами Божіими произшедшихъ отъ этого добродѣтельнаго мужа. Они начали, говорится, призывати имя Бога (Быт. IV, 26). Также народъ іудейскій почтенъ этимъ названіемъ въ словахъ: азъ рѣхъ, бози есте и сынове Израиля (Пс. LXXXI, 6). Богъ назвалъ такъ этотъ народъ по своему человѣколюбію. Такимъ образомъ объясняется и слѣдующее изреченіе...» (СПб., 1899.) далѣе...


ЕП. ГРИГОРІЙ (ГРАББЕ). ЧТО ДѢЛАТЬ МАЛОМУ СТАДУ? (1992)

Епископ Вашингтонский Григорий (Граббе) «Послѣ чудеснаго обращенія Савла, вѣрующіе не сразу стали ему довѣрять. Въ Дѣяніяхъ Апостоловъ читаемъ: «Савлъ прибылъ въ Іерусалимъ и старался пристать къ ученикамъ, но всѣ боялись его, не вѣря, что онъ ученикъ» (Дѣян. 9, 26). Такая осторожность у гонимыхъ вѣрующихъ чадъ Церкви понятна и естественна. Если она проявлялась даже въ отношеніи чудесно призваннаго, черезъ явленіе ему Спасителя, апостола, то не удивительно, что въ условіяхъ гоненій вѣрные сыны Церкви соблюдали ее, когда прятались въ катакомбы древняго Рима. Столь же естественна настороженность много лѣтъ проведшихъ въ катакомбахъ вѣрныхъ сыновъ Русской Православной Церкви въ отношеніи приходящихъ къ нимъ вѣрующихъ теперь. Эта осторожность вызывалась необходимостью. Читалъ я какъ-то объ одномъ тайномъ подвижникѣ подъ Москвой. Встрѣтившись черезъ кого-то изъ своихъ духовныхъ чадъ съ расположенной къ крещенію молодой дѣвушкой, онъ долгое время даже послѣ ея рѣшенія креститься не рѣшался на это открыто, продолжая въ тайнѣ учить ее и готовить къ присоединенію къ его малой катакомбной паствѣ. Само собой разумѣется, что такая осторожность, какъ проявленіе чувства самосохраненія и безопасности хотя бы у немногихъ чадъ самой истинной Церкви въ данномъ народѣ, — оказывается излишней, если гоненіе прекращается. Тогда передъ вѣрными сынами истинной Церкви становится новая задача, уже миссіонерская: задача просвѣщенія тѣхъ, кто ранѣе былъ недосягаемъ для проповѣди вѣрующихъ...» (Jordanville, 1992.) далѣе...


ЕП. ГРИГОРІЙ (ГРАББЕ). ДОГМАТИЗАЦІЯ СЕРГІАНСТВА (1992)

Епископ Вашингтонский Григорий (Граббе) «Въ оффиціальной газетѣ Сербскаго патріархата «Православље» 15 іюля с. г. была помѣщена очень значительная по содержанію бесѣда журналиста съ патріархомъ Алексіемъ II. Онъ отвѣчалъ корреспонденту на вопросъ: «Каковы отношенія Русской Православной Церкви съ Русской Зарубежной Церковью?» Другая, не менѣе важная бесѣда его съ корреспондентомъ была помѣщена въ «Комсомольской правдѣ» 6 апрѣля с. г. Давая интервью сербскому корреспонденту, патріархъ началъ съ добрыхъ словъ: «Мы готовы, мы считаемъ, что сейчасъ моментъ для объединенія всѣхъ силъ православныхъ для духовно-моральнаго возрожденія. Сейчасъ не время для взаимныхъ обвиненій». Затѣмъ онъ, однако, перешелъ къ... обвиненію Зарубежной Церкви, одновременно отвѣчая на вопросы, которые она ставила Московской патріархіи. Патріархъ упрекалъ Зарубежную Церковь въ томъ, что она, якобы, ранее поставила свои условія для объединенія, а теперь, когда, молъ, почти всѣ они исполняются (?!), она ищетъ новыхъ предлоговъ и ставитъ препятствія къ объединенію. Къ сожалѣнію, въ этихъ словахъ правды нѣтъ. Первымъ нашимъ условіемъ для возможнаго соединенія было отреченіе отъ деклараціи митрополита Сергія 1927 года о соглашеніи съ атеистической политикой совѣтской власти. Патріархъ отъ нея не отрекается, а только объясняетъ, что митрополитъ Сергій писалъ ее «въ самые тяжелые моменты жизни Русской Церкви. Это была попытка спасти Церковь въ тѣ грозныя времена». Вѣрующихъ обвиняли въ контрреволюціи...» (Jordanville, 1992.) далѣе...


ІЕРОМ. СЕРАФИМЪ (РОУЗЪ). "ХАРИЗМАТ. ВОЗРОЖДЕНІЕ" КАКЪ ЗНАМЕНІЕ ВРЕМЕНИ (1991)

Иеромонах Серафим (Роуз) «Понятіе прелести — ключевое въ православномъ аскетическомъ ученіи — совершенно неизвѣстно протестантско-католическому міру, который породилъ «харизматическое» движеніе; и этимъ объясняется, почему столь очевидное обольщеніе можетъ до такой степени овладѣть «харизматическими» кругами, формально принадлежащими къ христіанству, а также почему такой «пророкъ», какъ Николай Бердяевъ, вышедшій изъ Православія, могъ считать чрезвычайно важнымъ, что въ «новую эру Святого Духа» «больше не будетъ аскетическаго міровоззрѣнія». Дѣло въ томъ что православная аскетика выработала единственное реально примѣнимое ученіе, пользуясь которымъ люди, принявшіе Духа Святого въ крещеніи и воцерковленіи, могутъ истинно стяжать Духа Святого и въ своей жизни и получаютъ возможность различать духовъ и бороться съ духовнымъ обольщеніемъ. «Новая духовность», о которой мечталъ Бердяевъ и которая реально практикуется «харизматическимъ возрожденіемъ», строится на совсѣмъ иномъ фундаментѣ и въ свѣтѣ православной аскетики представляется фальшивкой. Слѣдовательно, въ одномъ и томъ же духовномъ мірѣ нѣтъ мѣста для обѣихъ концепцій: принимая «новую духовность» «харизматическаго возрожденія», приходится отвергать православное христіанство...» (М., 1991.) далѣе...


ІЕРОМ. СЕРАФИМЪ (РОУЗЪ). НЛО ВЪ СВѢТѢ ПРАВОСЛАВНОЙ ВѢРЫ (1991)

Иеромонах Серафим (Роуз) «Въ православной литературѣ мы находимъ множество случаевъ появленія демоновъ, въ точности соотвѣтствующихъ картинѣ встрѣчъ съ НЛО: появляются «тѣлесныя» существа и осязаемые объекты (въ качествѣ которыхъ выступаютъ либо сами бѣсы, либо ихъ иллюзорныя порожденія); эти объекты и существа неожиданно «матеріализуются» и «дематеріализуются» съ цѣлью внушить людямъ страхъ и привести ихъ въ замѣшательство, а въ итогѣ и къ погибели. Въ житіи жившаго въ IV в. св. Антонія Великаго и жившаго въ III в. св. Кипріана, бывшаго волхва, мы находимъ множество подобныхъ примѣровъ. Житіе св. Мартина Турскаго († 397), написанное его ученикомъ Сульпиціемъ Северомъ, содержитъ интересный примѣръ дѣйствія демонической силы, связаннаго со страннымъ «физическимъ» проявленіемъ ея, которое очень напоминаетъ сегодняшніе «близкіе контакты» съ НЛО. Нѣкій юноша по имени Анатолій сталъ монашествовать возлѣ монастыря св. Мартина, но изъ-за ложной покорности палъ жертвой бѣсовскаго обольщенія. Онъ вообразилъ, что бесѣдуетъ съ «ангелами», и для того, чтобы убѣдить другихъ въ его святости, «ангелы» согласились облечь его въ «блистающее одѣяніе съ небесъ», какъ признакъ «Силы Божіей», обитающей въ юношѣ. И вотъ однажды послѣ полуночи въ его кельѣ раздался ужасный грохотъ танцующихъ ногъ и рокотъ какъ бы множества голосовъ. Келья Анатолія озарилась ослѣпительнымъ свѣтомъ, затѣмъ наступила тишина и обманутый вышелъ изъ кельи въ своемъ "небесномъ одѣяніи"...» (М., 1991.) далѣе...


ЕП. ГРИГОРІЙ (ГРАББЕ). КАНОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНІЕ РПЦЗ (1992)

Епископ Вашингтонский Григорий (Граббе) «До революціи 1917 г. Россійская Церковь имѣла внѣ границъ своего государства епархіи въ Сѣверной Америкѣ, Японіи и Персіи; Духовныя Миссіи въ Іерусалимѣ и Кореѣ, а также много посольскихъ и иныхъ церквей въ разныхъ странахъ. Заграничныя Епархіи и Миссіи были въ непосредственномъ вѣдѣніи Святѣйшаго Синода, а посольскія и иныя заграничныя церкви подчинялись ему черезъ Митрополита Петроградскаго. Во время гражданской войны, начавшейся послѣ захвата власти коммунистами, большія области на Югѣ Россіи и въ Сибири оказались оторванными отъ сношеній съ Патріархомъ Тихономъ. Архіереи въ этихъ областяхъ не могли направлять къ нему никакихъ дѣлъ и получать отъ него указаній. Между тѣмъ, жизнь шла и возникали проблемы, превышающія компетенцію епархіальныхъ архіереевъ. Сама жизнь т. о. потребовала созданія мѣстныхъ органовъ высшаго церковнаго управленія, что и было осуществлено на Югѣ Россіи и въ Сибири. Высшее Церковное Управленіе на Югѣ Россіи было возглавлено сначала Архіепископомъ Новочеркасскимъ Митрофаномъ, а потомъ старѣйшимъ послѣ Патріарха Митрополитомъ Кіевскимъ Антоніемъ, у котораго къ этому положенію присоединялся большой личный престижъ. Естественно, что многіе епископы и священники, лишенные возможности сноситься съ Москвой, обращались къ нему за рѣшеніемъ возникавшихъ у нихъ проблемъ. Личный авторитетъ Митрополита Антонія не ограничивался предѣлами Россіи...» (Jordanville, 1992.) далѣе...


ЕП. ГРИГОРІЙ (ГРАББЕ). ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ ВѢСТНИКА РХД (1992)

Епископ Вашингтонский Григорий (Граббе) «Статья Н. М. Зернова въ № 114 Вѣстника Русскаго Христіанскаго Движенія «Юрисдикціонные споры въ Русской Церкви эмиграціи и I-й Всезарубежный Соборъ въ Карловцахъ въ 1921 году» не могла не привлечь моего вниманія, особенно имѣя въ виду имя автора, съ которымъ у меня давнее знакомство и по временамъ дружественная переписка. Зная автора, я конечно не ожидалъ съ его стороны единомыслія. Но не ожидалъ я и того, что найду у него такъ много фактическихъ ошибокъ. Многіе, въ томъ числѣ и я, писали по вопросамъ жизни, каноническаго положенія и исторіи Русской Православной Церкви Заграницей. Мы основываемъ свои статьи и книги на фактахъ и канонахъ. Если мы иногда ошибаемся, то не удивимся возраженіямъ и готовы принимать ихъ во вниманіе. Но повидимому, несогласные съ нами считаютъ излишнимъ читать что-либо противорѣчущее нѣкоторымъ усвоеннымъ ими положеніямъ и въ изложеніи своихъ взглядовъ просто не удостаиваютъ наши писанія никакого вниманія. Такой подходъ съ игнорированіемъ altera pars понятенъ у простыхъ пропагандистовъ. Напротивъ, у людей изъ міра ученыхъ мы можемъ ожидать всесторонняго изученія вопроса прежде чѣмъ они по нему выскажутся. Конечно, не удивительны ошибки у молодого наблюдателя происходившаго въ 1921 году спора. Если онѣ есть въ дневникѣ Н. М. Зернова, то онѣ все-таки несомнѣнно представляютъ интересъ какъ историческій матеріалъ, характеризующій тѣхъ участниковъ Собора къ которымъ былъ близокъ ихъ авторъ...» (Jordanville, 1992.) далѣе...


ЕП. ГРИГОРІЙ (ГРАББЕ). ОТРИЦАНІЕ ВМѢСТО УТВЕРЖДЕНІЯ (1992)

Епископ Вашингтонский Григорий (Граббе) «Всякое человѣческое начинаніе имѣетъ то, или иное значеніе въ зависимости отъ той истины, или хотя бы доли истины, которая лежитъ въ его основаніи. Намъ, конечно, бываетъ трудно иногда объективно увидѣть эту долю у тѣхъ, кто несогласенъ съ нами. Однако, я всегда надѣюсь въ ихъ писаніяхъ найти эту долю и ключъ къ ихъ заблужденію. Хочется вѣрить въ человѣческую искренность — въ то, что они не съ нами не по злобѣ, а по невѣдѣнію, можетъ быть потому, что мы недостаточно ясно и полно высказали свои взгляды и доводы. Хочется глубже проникнуть въ ходъ ихъ мысли и понять ее. Узнавъ изъ газетъ о выходѣ новой брошюры Архіепископа Іоанна Шаховского «Утвержденіе Помѣстной Церкви (размышленія и уточненія)», я подумалъ, что изъ нея могу больше узнать положительнаго объ Американской Митрополіи по истеченіи года ея «автокефальнаго» существованія. Проявились-ли въ ней живыя силы и, если да, то какія? Съ этой точки зрѣнія названіе брошюры казалось многообѣщающимъ. Оно звучитъ какъ нѣчто такое, за которымъ должно слѣдовать положительное содержаніе. Я не ожидалъ того, чтобы я могъ согласиться съ нею, ибо между моими взглядами и взглядами ея автора слишкомъ много разнаго въ принципѣ. Однако, я все-таки ожидалъ найти что-то интересное, раскрывающее хотя бы духовный подходъ къ жизни Американской Митрополіи за истекшій годъ. "Помѣстная Церковь" въ представленіи Архіепископа Іоанна это Американская Митрополія. Однако, оказалось, что о ней...» (Jordanville, 1992.) далѣе...


ПОМѢСТНЫЙ СОБОРЪ 1917-1918 ГГ. ПРОТОКОЛЪ 103-Й (14 МАРТА 1918 Г.)

Всероссийский Поместный Собор 1917-1918 гг. «Предсѣдатель Отдѣла о правовомъ и имущественномъ положеніи духовенства епископъ Пермскій Андроникъ выступаетъ по докладу Отдѣла по вопросу о раздѣлѣ мѣстныхъ средствъ содержанія приходскаго духовенства: "Вопросъ этотъ у насъ долго обсуждался. Это вопросъ наболѣвшій. Мы обсудили его сначала въ Частномъ Совѣщаніи, затѣмъ посвятили ему 10 засѣданій Отдѣла о приходѣ и объ имущественномъ положеніи духовенства. Наконецъ-то удалось закончить его при мирныхъ уступкахъ несогласныхъ сторонъ. Вамъ извѣстно, что вопросъ этотъ былъ рѣшенъ на Соборѣ 25 ноября 1917 года. Постановленіе Собора по этому вопросу было опубликовано въ оффиціальномъ органѣ — «Церковно-общественномъ вѣстникѣ», и введеніе его въ дѣйствіе должно было послѣдовать съ 1 января 1918 года. Въ большинствѣ епархій данное постановленіе Собора и было уже введено въ дѣйствіе. Но вотъ отъ московскихъ священниковъ поступаютъ протесты противъ этого соборнаго опредѣленія, и Св. Сѵнодъ незакономѣрно пріостанавливаетъ введеніе въ дѣйствіе новаго закона и передаетъ этотъ вопросъ для пересмотра въ Соборный Совѣтъ. Соборный Совѣтъ вноситъ вопросъ въ Священный Соборъ, а Соборъ передаетъ его въ Отдѣлъ. Какія же соображенія привелъ Св. Сѵнодъ въ пользу пересмотра новаго закона? Онъ говоритъ, главнымъ образомъ, о томъ, что прежніе законы входили въ дѣйствіе по утвержденіи ихъ гражданской властью"...» (М., 1999.) далѣе...


ГЕН. П. Н. КРАСНОВЪ. "ЗА ЧЕРТОПОЛОХОМЪ". ЧАСТЬ 2-Я. ГЛАВА 5-Я (1922)

Атаман Всевеликого Войска Донского Генерал Петр Николаевич Краснов «Кореневъ стоялъ у большого окна своего номера и смотрѣлъ на улицу. Онъ могъ такъ простоять цѣлый день. У стола Эльза суетилась, заваривая чай, Дятловъ сидя рядомъ въ креслѣ, нервно курилъ. Клейстъ, проводивши ихъ до комнаты и заказавши имъ чай, ушелъ. Онъ торопился. У него были дѣла. Комната была угловая. Прямо напротивъ, за высокой желѣзной рѣшеткой съ золотыми украшеніями, на возвышеніи, среди большихъ раскидистыхъ липъ стоялъ пятиглавый бѣлый храмъ. Купола — одинъ большой посерединѣ, четыре поменьше по угламъ были густо-синяго цвѣта и покрыты золотыми звѣздами. На нихъ притаился островами снѣгъ и его бѣлизна еще болѣе оттѣняла синеву куполовъ и золото звѣздъ. За соборомъ были большіе, пятиэтажные дома. На улицѣ мутными, желтыми шарами по серединѣ и по краямъ еще горѣли фонари. Вдоль домовъ росли деревья. По серединѣ шелъ трамвай. По обѣимъ сторонамъ трамвая далеко уходили ровныя снѣжныя дороги. Перспектива широкой улицы утопала въ дымкѣ неокончившейся ночи, ненаступившаго дня. Влѣво шла такая же широкая улица съ бульваромъ красивыхъ, въ серебряномъ инеѣ, деревьевъ. Огни на улицѣ погасали, стало свѣтлѣе. Желтая полоска предвѣщая восходъ, загорѣлась за вокзаломъ съ сѣрой башней и большими круглыми часами. Стали яснѣе видны дома, широкіе тротуары, стали зажигаться огнями большія окна магазиновъ. По тротуарамъ шли мальчики въ сѣрыхъ зипунчикахъ, въ высокихъ цвѣтныхъ сапожкахъ, въ мѣховыхъ шапкахъ...» (Берлинъ, 1922.) далѣе...


ГЕН. П. Н. КРАСНОВЪ. "ЗА ЧЕРТОПОЛОХОМЪ". ЧАСТЬ 2-Я. ГЛАВА 4-Я (1922)

Атаман Всевеликого Войска Донского Генерал Петр Николаевич Краснов «"Здѣсь монархія? Дѣйствительно монархія?" — спросилъ Дятловъ. — "Абсолютная", — отвѣтилъ Клейстъ. — "Но какая свобода! Какой государственный умъ! Какой размахъ! Пониманіе дѣла. Истинно-русская широкая натура". — "А царь?" — спросилъ Дятловъ. — "Земной Богъ. Царь и патріархъ — все". — "Воображаю", — сказалъ Дятловъ и пугливо покосился на жандарма. — "А что миссъ Креггсъ?" — спросила Эльза. — "Совсѣмъ бѣдная съ ногъ сбилась со своею благотворительностью. Тутъ бѣдныхъ, нищихъ нѣтъ. Всѣ разобраны. Кто по роднымъ, кто по церковнымъ приходамъ, кто по монастырямъ. Священникъ здѣсь все. Какіе храмы! Какая служба. Я былъ въ Исаакіевскомъ, въ Казанскомъ соборѣ, но прекраснѣе всѣхъ Соборъ милліона мучениковъ на углу Гороховой и Адмиралтейской. Это нѣчто чрезвычайное по великолѣпію. Каждый человѣкъ имѣетъ своего духовнаго отца, и, конечно, никакая благотворительность, никакая общественность не можетъ съ ними конкурировать. Наши союзы — это ерунда... А какіе магазины, лавки, товары!.. Какъ ѣдятъ..." — "Благораствореніе воздуховъ и изобиліе плодовъ земныхъ?" — съ ироніей сказалъ Дятловъ. — "Именно, именно", — не замѣчая ироніи, оживленно сказалъ Клейстъ. — "Ну вотъ мы и пришли". Они обогнули большой памятникъ. На громадномъ конѣ, упрямо нагнувшемъ тупую голову, сидѣлъ тяжелый, грузный человѣкъ въ маленькой круглой шапкѣ. Онъ спокойно и важно упорно смотрѣлъ на востокъ. Памятникъ казался бѣлымъ и бархатнымъ отъ инея...» (Берлинъ, 1922.) далѣе...


ЕП. ГРИГОРІЙ (ГРАББЕ). ПЯТЬДЕСЯТЪ ЛѢТЪ ЖИЗНИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ (1992)

Православная Церковь - корабль спасения «Ровно пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, 6/19 ноября 1920 г. на кораблѣ Великій Князь Александръ Михайловичъ, въ Константинополь вмѣстѣ съ тысячами русскихъ воиновъ и бѣженцевъ съ большимъ флотомъ прибыло Высшее Церковное Управленіе Юга Россіи. Сразу по прибытіи въ Константинополь, еще не имѣя возможности сойти съ корабля, Преосвященные въ составѣ: Митрополита Кіевскаго Антонія, Митрополита Одесскаго Платона, Архіепископа Полтавскаго Ѳеофана и Епископа Севастопольскаго Веніамина, собрались на засѣданіе для того, чтобы подумать о томъ, какъ обезпечить духовное окормленіе для всѣхъ бѣженцевъ. Но они имѣли въ виду не только тѣхъ бѣженцевъ, которые собрались въ Константинополѣ: они уже и тогда понимали, что необходимо обезпечить вообще правильное церковное обслуживаніе всей русской эмиграціи, разсѣявшейся по многимъ странамъ міра. Архіеп. Анастасій, впослѣдствіи Митрополитъ, былъ въ то время уже въ Константинополѣ и служилъ для нихъ, конечно, посредникомъ въ сношеніяхъ съ Вселенской Патріархіей. На томъ же засѣданіи 6/19 ноября, было постановлено обратиться къ Константинопольской Патріархіи, которая тогда, послѣ смерти Патріарха была вдовствующей, за благословеніемъ на организацію на ея территоріи Церковнаго Управленія. Благословеніе это было получено и немедленно закипѣла громадная работа по церковной организаціи. Интересно, что только на одинъ день позднѣе упомянутаго засѣданія...» (Jordanville, 1992.) далѣе...


ЕП. ГРИГОРІЙ (ГРАББЕ). ИЗМѢНА ПРАВОСЛАВІЮ ПУТЕМЪ КАЛЕНДАРЯ (1992)

Явление Честного Креста 14(27) сентября 1925 года над монастырем св. Иоанна Богослова в Афинах «Переходъ Американской Митрополіи на Новый календарь, который тамъ называютъ «Исправленнымъ Юліанскимъ» (хотя на самомъ дѣлѣ онъ является Григоріанскимъ) съ попыткой приспособить его къ православной пасхаліи, невольно вызываетъ интересъ къ этому вопросу. Онъ тѣмъ болѣе значителенъ, что нѣкоторые приходы Митрополіи не принимаютъ этой реформы. Когда же на нихъ стали производить давленіе, они отошли отъ Митрополіи и, желая оставаться вѣрными Церковному Преданію безъ модернизма, присоединились къ Русской Православной Церкви Заграницей. Возникла нѣкоторая полемика по существу реформы, относительно которой представители Православной Церкви въ Америкѣ стараются доказать, что это есть переходъ къ болѣе совершенному лѣтоисчисленію. Пишутъ объ этомъ люди, которые знаютъ только то, что они хотятъ проводить церковные праздники (особенно Рождество) одновременно съ католиками и протестантами. Не было пока напечатано у нихъ ни одной статьи, написанной ученымъ астрономомъ съ дѣйствительнымъ знаніемъ дѣла. Интересно, что съ неожиданной стороны появился такой ученый трудъ спеціалиста, но онъ оказался на сторонѣ Юліанскаго календаря. Въ Сборникѣ Академіи Наукъ СССР, Контекстъ 1978 г. напечатано чрезвычайно интересное изслѣдованіе А. Н. Зелинскаго подъ заглавіемъ «Конструктивные принципы древнерусскаго календаря». Статья эта занимаетъ 45 страницъ и изобилуетъ многочисленными ссылками на разные источники...» (Jordanville, 1992.) далѣе...


ЕП. ГРИГОРІЙ (ГРАББЕ). ТАЙНА БЕЗЗАКОНІЯ ВЪ ДѢЙСТВІИ (1992)

Епископ Вашингтонский Григорий (Граббе) «Подготовка Вселенскаго Собора не можетъ не безпокоить каждаго православнаго человѣка, ибо трудно себѣ представить положеніе въ мірѣ, которое въ такой мѣрѣ не благопріятствовало бы его исходу на пользу Церкви, чѣмъ то, что происходитъ вокругъ насъ сейчасъ. Не видно той силы, которая могла бы оградить его отъ уклоненія въ сторону, далекую отъ Православія. Это сознаютъ, очевидно, нѣкоторые главы Церквей, когда настаиваютъ на томъ, чтобы по возможности ограничить повѣстку Собора. Всѣ ереси бывали сильны поддержкой свѣтской власти. Исчезалъ покровительствующій ереси Императоръ и дѣлался возможнымъ православный Вселенскій Соборъ. Сейчасъ нѣтъ ничего подобнаго. Самая большая, Русская Церковь, не имѣетъ покровительства православнаго Императора, а находится въ подчиненіи у атеистической власти. Константинополь едва существуетъ въ Турціи и ищетъ покровительства и помощи у еретиковъ. Болѣе другихъ вѣрная Православію Сербская Церковь находится тоже подъ властью подобнаго же правительства. Самый Соборъ созывается съ поспѣшностью не потому, что это нужно для защиты Православія, а потому, что этого добивается Ватиканъ и другіе экуменисты. Ватиканъ спѣшитъ добиться какой-то уніи съ Православными Церквами до того, что совершенно явно для всѣхъ утратитъ послѣднія внѣшнія черты своей прежней вѣры и не сольется съ протестантскимъ міромъ. Когда это случится, ни одинъ Патріархъ, именующій себя православнымъ, уже не могъ бы...» (Jordanville, 1992.) далѣе...


ОПРЕДѢЛЕНІЕ АРХІЕР. СОБОРА РПЦЗ ОТЪ 13/26 ОКТЯБРЯ 1953 Г. (1992)

Митрополит Анастасий (Грибановский), Первоиерарх РПЦЗ «Опредѣленіемъ Архіерейскаго Собора Русской Православной Церкви Заграницей отъ 1953 году постановлено: 1) Ни въ коемъ случаѣ не только не допускать инославныхъ священниковъ къ сослуженію въ какой бы то ни было формѣ, но и самимъ не стоять за ихъ службами въ облаченіи. Если инославный священникъ, прибывшій по добрососѣдскимъ отношеніямъ на торжество въ православной церкви, надѣнетъ на себя свое облаченіе, то настоятелю черезъ старосту или кого-нибудь другого надо предложить ему занять почетное мѣсто гдѣ-нибудь въ сторонѣ подальше отъ служащаго духовенства, чтобы ни у кого не могло создаться впечатлѣнія, будто имѣетъ мѣсто сослуженіе. 2) Присутствуя на какомъ-нибудь инославномъ собраніи, при чтеніи молитвы кѣмъ-либо изъ инославныхъ, православный священникъ долженъ встать, но не долженъ въ ней участвовать и креститься. 3) Если на таковомъ собраніи просятъ православнаго священника благословить трапезу, то онъ можетъ это сдѣлать, ибо прочитать молитву передъ трапезой и благословить ее онъ долженъ былъ бы для себя лично. 4) На соединенныхъ засѣданіяхъ православныхъ и инославныхъ благотворительныхъ комитетовъ, можно читать молитву передъ началомъ добраго дѣла. 5) При разныхъ государственныхъ событіяхъ можно служить молебенъ о здравіи и спасеніи Главы Государства, если онъ называетъ себя христіаниномъ, но въ случаѣ его смерти, нельзя служить по немъ панихиды, какъ вообще по инославнымъ. Надо въ такомъ случаѣ ограничиться...» (Jordanville, 1992.) далѣе...


ПРЕП. ѲЕОДОРЪ СТУДИТЪ. ПИСЬМО КЪ ГРИГОРІЮ МІРЯНИНУ (1908)

Монограмма Христа «Радуйся, исповѣдникъ Христовъ; справедливо я назвалъ тебя нѣкогда человѣкомъ Божіимъ; вотъ, неложнымъ оказалось смиренное мое слово, высоко оправдавшись на тебѣ. Каково заключеніе подъ стражею? Ты переносишь, какъ я слышу, и желѣзные оковы, связанный внутри по плоти. Тяжкое дѣло. Однако укрѣпляйся въ Господѣ, подвизаясь свято и мученически. О, о, братъ, какъ ты просіялъ, какъ возвысился! Ты одинъ изъ всѣхъ мірянъ, — разумѣю находящихся подъ здѣшнею властію, — ты одинъ явился исповѣдникомъ Божіимъ предъ ангелами и людьми. Замѣчаешь ли, гдѣ содержатъ тебя гонители? Въ царскомъ дворцѣ, какъ жемчужину, какъ царя надъ страстями, хотя они и не думаютъ этого. Не бойся, другъ, не страшись угрожающихъ бичей; потерпи; Христосъ — твой помощникъ, твой защитникъ, какъ подвизающійся и бичуемый вмѣстѣ съ тобою. Если бы ты, бывъ задержанъ кѣмъ-либо изъ подвластныхъ, имѣлъ царя своимъ защитникомъ и при терзаніи вмѣстѣ съ тобою терзаемымъ по его расположенію, то не радовался ли бы ты въ страданіяхъ, съ любовію принимая это украшеніе, какъ бы достигая чрезъ страданіе того, чего желалъ ты, богатства, славы, первенства? Тѣмъ болѣе здѣсь надобно такъ разсуждать. Это по необходимости и должно намъ принимать съ любовію, чтобы получить не здѣшнія призрачныя и суетныя, но вѣчныя, истинныя и неизреченныя блага, избѣжавъ вѣчныхъ мученій, которымъ подвергнутся отрицающіе изображеніе Христа...» (СПб., 1908.) далѣе...


ПРЕП. ѲЕОДОРЪ СТУДИТЪ. ПИСЬМО КЪ ВАСИЛІЮ ПАТРИЦІЮ (1908)

Монограмма Христа «Дѣломъ богоподобнаго снисхожденія твоего было не только допустить предъ лице твое брата нашего по духу и бесѣдовать съ нимъ, о чемъ угодно было, такъ ласково и просто, но и госпожу почитаемую мною патрицію, вмѣстѣ съ благороднѣйшими дѣтьми твоими, привести и заставить преклонить предъ нимъ не голову, а колѣна. О, величайшее твое смиренномудріе! О, боголюбезная мудрость! О, превосходная вѣра твоя между грѣшниками! И не лишишься ты награды за эту благосклонность. За это тебѣ все; а еще болѣе за добродѣтель ты, истинно господинъ мой по крови и по духу, сдѣлался любезнымъ для всѣхъ, знающихъ и видящихъ тебя. Свидѣтели этихъ словъ высокія преимущества твои, составляющія награду за добродѣтель, въ которой по закону природы воспитавъ сыновей и дочерей своихъ, вмѣстѣ съ супругою, ты явилъ ихъ дѣйствительными образами Твоего благочестія, точно узнаваемыми по отражающемуся въ нихъ твоему подобію. Объ этомъ такъ. Какое же могу я, смиренный, найти слово утѣшенія по случаю смерти прекраснѣйшаго сына твоего, соименнаго Предтечѣ, которое хотя нѣсколько облегчило бы скорбь почтенныхъ душъ вашихъ? Тотъ же братъ извѣстилъ меня, какова печаль ваша, какія горячія слезы истекаютъ изъ глазъ, какіе вопли, сѣтованія и воздыханія, такъ что и я, услышавъ о всѣхъ доблестяхъ этого сына, испыталъ почти одинаковыя съ вашими страданія. О, какъ мы уподобились Давиду, воспѣвшему плачевный псаломъ о сынѣ!...» (СПб., 1908.) далѣе...


ПЕРВОЕ ПОСЛАНІЕ СВ. АП. ІОАННА БОГОСЛОВА ВЪ ПЕР. В. А. ЖУКОВСКАГО (1895)

Святой апостол Иоанн Богослов «О томъ, что было вначалѣ, что мы слышали, что видѣли нашими очами, что созерцали, къ чему прикасались нашими руками, о Словѣ жизни — (И жизнь явилась, и мы видѣли, и свидѣтельствуемъ и возвѣщаемъ вамъ жизнь вѣчную, она же у Отца и намъ явилась) О томъ, что мы видѣли и слышали, возвѣщаемъ вамъ, дабы и вы общеніе съ нами имѣли: общеніе же наше со Отцемъ и Сыномъ Его Іисусомъ Христомъ. И сіе пишемъ вамъ, дабы ваша радость была совершенна. И сіе есть обѣтованіе, слышанное нами отъ Него, и возвѣщаемъ вамъ, что Богъ есть свѣтъ и нѣтъ въ Немъ тмы никакой. Когда жь говоримъ, что съ Нимъ общеніе имѣемъ, и ходимъ во тмѣ, то лжемъ и не творимъ истины. Когда же ходимъ въ свѣтѣ, какъ и Самъ Онъ въ свѣтѣ, то имѣемъ другъ съ другомъ общеніе, и кровь Его Сына Іисуса Христа отъ всякаго грѣха очищаетъ насъ. Когда говоримъ, что нѣтъ въ насъ грѣха, то себя обольщаемъ и истины нѣтъ въ насъ, Когда исповѣдуемъ грѣхи наши, то Онъ вѣрный и праведный оставитъ намъ грѣхи наши и очиститъ насъ отъ всякой неправды. Когда говоримъ, что не согрѣшили, то лжецомъ представляемъ Его и слова Его нѣтъ въ насъ. Дѣти мои, сіе пишу къ вамъ, дабы вы не согрѣшали; и если кто согрѣшитъ, то имѣемъ Ходатая предъ Отцемъ Іисуса Христа праведника. И Онъ есть очищеніе отъ грѣховъ нашихъ и не только нашихъ, но и всего міра. И мы разумѣемъ, что познали Его, когда Его заповѣди соблюдаемъ. Кто говоритъ, что позналъ Его, и заповѣдей Его не соблюдаетъ, тотъ ложь...» (Берлинъ, 1895.) далѣе...


ВТОРОЕ ПОСЛАНІЕ СВ. АП. ПЕТРА ВЪ ПЕРЕВОДѢ В. А. ЖУКОВСКАГО (1895)

Святой апостол Петр «Симонъ Петръ, рабъ и Апостолъ Іисуса Христа, равночестную вѣру получившимъ съ нами по правдѣ Бога нашего и Спасителя Іисуса Христа: Благодать и миръ да умножатся вамъ въ познаніи Бога и Христа Іисуса Господа нашего. Поелику все для жизни и благочестія даровано намъ Его Божественною силою въ познаніе Того, Кто призвалъ насъ Своею славою и добродѣтелію, Ими же честныя и великія обѣтованія намъ дарованы, дабы чрезъ нихъ мы стали участниками естества Божественнаго, избѣгнувъ растлѣнія похотію мірскою, То вы, прилагая къ тому все усердіе, соедините съ вѣрою вашею добродѣтель, съ добродѣтелію благоразуміе (скромность), Съ скромностію воздержаніе, съ воздержаніемъ терпѣніе, съ терпѣніемъ благочестіе, Съ благочестіемъ братолюбіе, съ братолюбіемъ любовь. И если все сіе будетъ въ васъ и умножится, непраздными и небезплодными пребудете въ познаніи Господа нашего Іисуса Христа. Въ комъ же сего нѣтъ, тотъ слѣпъ, тотъ ходитъ ощупью, тотъ позабылъ очищеніе древнихъ грѣховъ своихъ. Посему, братія, тщательно утверждайтесь въ избраніи своемъ и званіи: такъ поступая, никогда не погрѣшите. Такъ вамъ обильно подастся входъ въ вѣчное царство Господа нашего и Спасителя Іисуса Христа. Того ради не престану никогда напоминать вамъ о семъ; хотя вы и сами то знаете и утверждены въ настоящей истинѣ. Справедливымъ же почитаю, пока нахожусь еще въ этой скиніи тѣлесной, васъ побуждать воспоминаніемъ...» (Берлинъ, 1895.) далѣе...

Цитата «Торжество Православія»


Наверхъ

0